Naukowi.pl

Falling Walls – kopalnia tematów naukowych

Postępy rozwoju prac nad sztuczną inteligencją, badania dotyczące zmian klimatu czy studia nad masowymi ruchami migracyjnymi – tak szerokie spektrum tematów było poruszone w zeszły zeszłym tygodniu w czasie konferencji Falling Walls w Berlinie.

Nie bez przesady można to wydarzenie nazwać kopalnią tematów naukowych. Pierwszy dzień to oprócz debat w elitarnym gronie (Falling Walls Circle) to dwa konkursy – dla start-upów (Falling Walls Venture)  i drugi – dla młodych naukowców (Falling Walls Lab). Z kolei drugi, główny to przede wszystkim krótkie, 15-minutowe wykłady światowej klasy naukowców, którzy chcą “przełamać ściany” (albo są w połowie drogi) w różnych dziedzinach nauki.

Dla dziennikarza naukowego jest to istny raj – szeroki zakres tematów, wystąpienia na wyskoim poziomie, arcyciekawe i co ważne aktualne tematy. Wszystko to w międzynarodowym gronie w przyjemnych lokalizacjach na terenie Berlina. Wszystko sprzyja dyskusjom i zawieraniu znajomości – ideą Falling Walls jest to, aby naukowcy w czasie tych dwóch dni spotykali się z przedstawicielami biznesu oraz dziennikarzami. Aby ich praca była wdrażana w życie, ale też jak najszerzej upowszechniania wśród odbiorców.

W ramach wyjazdu współorganizowanej przez EUSJA miałem okazję zarówno brać udział w Falling Walls, jak również wziąć udział w objeździe studyjnym po kilku nowo powstałych instytucjach naukowych w Berlinie – Einstein Centre Digital Future czy German Internet Institute. Wraz z innymi dziennikarzami poznaliśmy ich zasady finansowania oraz priorytety na najbliższe lata – na wyniki naukowców związanych z tymi organizacjami przyjdzie jednak poczekać nam jeszcze kilka lat, ale warto śledzić ich poczynania.

Mieliśmy też okazję wziąć udział w gali wręczenia Berlińskiej Nagrody Naukowej w Rotes Rathaus. Podczas przemówień podkreślano, ze siła nauki bierze się z jej umiędzynarodowienia – potwierdzeniem tego faktu było wręczenie jednej z nagród australijskiej badaczce, która od kilku lat pracuje w Berlinie.

Szymon Zdziebłowski

Znajdziesz nas m.in. w:

CrazyNauka.pl Wiedza i Życie Gazeta Wyborcza Polityka Focus National Geographic Trójka TOK FM WhatNext.pl Przegląd techniczny PulsKosmosu.pl
Back to top