Korony, implanty stomatologiczne – najnowsze osiągnięcia w dziedzinie opieki stomatologicznej

Personalizacja opieki i poszanowanie naturalnego zęba, dziąsła i kości w jak największym stopniu to filozofia stojąca za innowacjami stomatologicznymi ostatnich dziesięciu lat. Obecnie, gdy tylko jest to możliwe, wolimy wszczepiać implanty niż mosty. Ta stara technika, która wymagała wycięcia dwóch zdrowych zębów w celu stworzenia mostu, na którym można było zamocować koronę, jest stopniowo zarzucana na rzecz implantu, który zachowuje się w jamie ustnej jak „prawdziwy” ząb.”

Kamera optyczna do pobierania odcisków

Minęły już czasy past wyciskowych, które są nieprzyjemne w ustach. Dentysta wprowadza teraz do jamy ustnej kamerę, która skanuje zęby. Ten optyczny wycisk jest następnie wykorzystywany do modelowania uzupełnień protetycznych, które mają być wykonane w 3D przy użyciu oprogramowania.

Automatyzacja procesu produkcyjnego

Rzemieślnicze wykonanie korony przez technika dentystycznego zanika. Obecnie zebrane dane komputerowe są przesyłane bezpośrednio do obrabiarki, która frezuje blok ceramiczny i w ten sposób wytwarza koronę. W trakcie jednej sesji wszystko można wykonać na miejscu: preparacja zęba, pobranie wycisku i digitalizacja, wykonanie korony, dopasowanie jej: prawdziwy komfort i oszczędność czasu dla pacjenta. Precyzja wycisku pozwala uniknąć konieczności wielokrotnego wracania do gabinetu w celu dopasowania protezy.

Bardziej harmonijne materiały

Korony metalowo-ceramiczne (wnętrze wykonane z metalu, od zewnątrz pokryte warstwą ceramiki) stopniowo ustępują miejsca koronom ceramicznym. Materiały te przyczyniły się do postępu. Ich twardość jest teraz podobna do tkanki zęba, więc korona ściera się jak naturalny ząb, co lepiej chroni ząb w opozycji. Mają one taką samą przejrzystość i kolor jak naturalny ząb.

Zbliżone do naturalnego zęba

Pierwszy z nich umieszczany jest na zębie, który zachował swoje ściany. Drugi odtwarza ząb z brakującą ścianą. Ostatni z nich odbudowuje bardzo zniszczony ząb, z którego pozostały tylko jedna lub dwie ściany. Są one bardziej trwałe niż amalgamaty i kompozyty i pozwalają na odbudowę zęba.
Podobnie jak w przypadku korony, lekarz pobiera wyciski, które są przesyłane do technika dentystycznego, który wykonuje małe elementy ceramiczne lub kompozytowe osadzane w zębie. W dłuższej perspektywie te nowe procedury powinny zastąpić korony, z wyjątkiem sytuacji, gdy ząb jest zbyt zniszczony.

Koniec z koronami klejonymi

Teraz są one przykręcone do implantu. Jest to łatwiejsze niż ponowne klejenie, jeśli korona stanie się ruchoma. Zwłaszcza, że kleje mogą podrażniać dziąsło i kość, co może grozić stanem zapalnym wokół implantu. Jest to powikłanie, którego należy się najbardziej obawiać, ponieważ ryzyko utraty implantu jest wysokie. Najnowsze badania pozwoliły wreszcie zidentyfikować zjawiska zapalne i immunologiczne, które są w to zaangażowane. Otwiera to drogę do opracowania nowych metod leczenia zapobiegawczego.

Silniejsza rekonstrukcja kości

Nowe biomateriały wykonane z fosforanu trójwapniowego mogą być stosowane do odtwarzania kości, gdy jest ona niewystarczająca do zapewnienia wytrzymałości implantu. Te w 100% syntetyczne materiały mają skład podobny do komórek kostnych. Po roku są one doskonale przyswajane przez kość pacjenta, którą wzmacniają. Nie ma ryzyka wystąpienia alergii lub odrzucenia.