Studiuj Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Szczecinie!

Wybór drogi zawodowej jest jednym z najważniejszych wyborów, jakie musimy podejmować w życiu. Decyzję tą podejmujemy już wtedy, kiedy decydujemy się na studia o danym kierunku i specjalizacji. Jeżeli planujesz pracę w służbach mundurowych lub wiążesz swoją przyszłą karierę z przeciwdziałaniem zagrożeniom, studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą najlepszym wyborem dla Ciebie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne wiąże się z wieloma możliwościami pracy, na wielu stanowiskach, ale każde z nich jest niezwykle ciekawym wyzwaniem związanym z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w najważniejszych jednostkach i instytucjach w kraju i dają możliwość realizowania się nie tylko zawodowo, ale również prywatnie mając świadomość wagi swojej pracy dla dobra i bezpieczeństwa kraju.

Dzięki wielu specjalizacjom, które proponują studia licencjackie i studia magisterskie możesz wybrać dziedzinę, która jest Tobie najbliższa, aby wyspecjalizować się i skupić na poszerzaniu wiedzy z danego zakresu, aby być bezkonkurencyjny na rynku pracy.

Dla kogo bezpieczeństwo wewnętrzne?

Praca w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego wymaga pewnych predyspozycji od kandydata, warto je poznać, zanim zdecydujesz się na studia w tym kierunku. Odpowiedzialne i wymagające silnego charakteru stanowiska w służbach mundurowych: Policji, wojsku, służbie więziennej i podobnych instytucjach weryfikują charakter i osobowość pracownika, dlatego warto odpowiednio przygotować się do pełnienia tych poważnych funkcji. Studia i praktyki podczas studiów są idealnym czasem, aby zadbać o niezbędne narzędzia do podjęcia pracy w wymarzonym kierunku.

Jedną z najważniejszych cech, jakie powinna posiadać osoba planująca studia i karierę zawodową w bezpieczeństwie wewnętrznym to odporność na stres. Skrupulatność, dokładność i odpowiedzialność za powierzane zadania wymaga wykonywania ich w pełnym skupieniu, często w stresujących i ograniczonych czasem warunkach. Praca pod presją czasu może być stresogenna. Odporność na stres pozwoli dobrze wykonywać obowiązki bez względu na okoliczności.

Odwaga, czujność i umiejętność analitycznego myślenia to kolejne cechu, które z pewnością przydadzą się w pracy po kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Studenci, którym uda się wypracować dobrą organizację pracy i samodyscyplinę przez pięć lat studiów będą dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Tryb i rodzaj studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oferują studia pierwszego stopnia, czyli studia licencjackie oraz studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra bezpieczeństwa publicznego. Studia licencjackie są to trzyletnie studia, które prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Obecnie również prowadzone są zajęcia online. Oferowane studia licencjackie mają do wyboru trzy popularne specjalizacje:

Bezpieczeństwo transportu i komunikacji – specjalizacja dla osób, które w przyszłości chciałyby zawodowo związać się z tematyką dotyczącą bezpieczeństwa w transporcie i logistyką. Specjalizacja ta umożliwia podjęcie pracy w kraju oraz za granicą w dziedzinach związanych bezpieczną organizacją przewozów i komunikacji, odpowiednią dokumentacją i rozwija umiejętności logistyczne.

Zarządzanie kryzysowe – jeżeli interesujesz się tematyką zarządzania kryzysowego, jesteś odporny na stres i widzisz swoją karierę w tym kierunku, ta specjalizacja jest dla Ciebie. Specjalność poszerzy wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych oraz identyfikowania i analizowania zagrożeń.

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne – jeżeli wiążesz swoją karierę z pracą w służbach mundurowych: Policji lub Straży Miejskiej to specjalizacja, która pomoże Ci zdobyć wysokie kompetencje i umiejętności do pracy w tym kierunku. Wiedza z wielu dziedzin, takich jak prawo, psychologia oraz warsztaty z technik interwencji i stosowania środków przymusu bezpośredniego pozwolą Ci poznać specyfikę pracy i dadzą solidne zaplecze do rozpoczęcia kariery w służbach mundurowych.

Studia magisterskie, czyli studia drugiego stopnia trwają dwa lata. Te studia również przewidują tryb stacjonarny i niestacjonarny, aby umożliwić wszystkim studentom wybór odpowiedniego dla ich sytuacji życiowej trybu nauki. Na studiach magisterskich do wyboru jest aż pięć specjalizacji, które ułatwią wybór przyszłego zawodu i wyposażą absolwenta w niezbędną wiedzę.

Kryminologia i kryminalistyka – specjalizacja dla pasjonatów metod wykrywania sprawców przestępstw oraz osób interesujących się zwalczaniem przestępczości, ekspertyzą kryminalistyczną i analizą przyczyn przestępczości. Duża ilość specjalistycznej wiedzy umożliwi podjęcie pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w służbach mundurowych, prywatnych jednostkach bezpieczeństwa, agencjach ochrony osób i mienia i podobnych instytucjach.

Logistyka i bezpieczeństwo transportu i komunikacji – podobnie jak w specjalizacji na studiach pierwszego stopnia ta specjalność skupia się na bezpieczeństwie transportu, umiejętnościach logistycznych i projektowaniu procesów logistycznych.

Zarządzanie kryzysowe – specjalność z zarządzania kryzysowego przygotuje absolwentów do pracy w samorządzie terytorialnym w zakresie szeroko pojętego zarządzania kryzysowego, sposobów i metod działania i organizacji. Dzięki tej specjalizacji studenci będą mogli rozwinąć odpowiednie cechy potrzebne do pracy w kierunku zarządzania kryzysowego.

Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne – na tej specjalizacji dokładnie poznasz funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego. Zgłębisz tematykę z zakresu obronności kraju, bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego. Jeżeli jesteś gotowy do podjęcia pracy w tych kierunkach, specjalizacja ta wyposaży Cię w niezbędną wiedzę.

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne – bezkonkurencyjne kompetencje oraz ogrom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa publicznego na tej specjalizacji umożliwią znalezienie pracy w strukturach Policji, Biurze Ochrony Rządu czy CBA.

Kierunek oferuje Akadaemia Nauk Stosowanych Collegium Balticum.