Co zawrzeć w testamencie?

Prawo jest nieubłagane i dotyczy każdego w ten sam sposób. Jego ścisłe reguły zapobiegają niechcianym sytuacjom. Kodeks wytycza granice również dla testamentu i tego, kto może go sporządzić oraz co może zawierać.
W świetle prawa testament może być stworzony przez osobę, która ma pełnię zdolności do czynności prawnych, czyli musi być pełnoletnia. Osoby małoletnie mogą taki testament stworzyć ale tylko gdy ich małżeństwo było potwierdzone przez sąd opiekuńczy.

Testament również ma określone granice tego co może zawierać:

  • Ustanowienie spadkobiercy i warto pamiętać, że spadkobierców może być wiele, a nie tylko jeden. W sytuacji, gdy nie rozdzielono majątku, to każda osoba z rodziny otrzymuje spadek w częściach równych.
    Może zawierać również polecenie: to jest informację, którą spadkobierca ma wykonywać w określonych dniach, jeśli chce otrzymać spadek.
  • Możliwy jest też zapis, w którym zmarły określa ile pieniędzy ma spadkobierca dać konkretnej osobie. Albo w drugiej wersji windykacyjnej – w formie aktu notarialnego, gdy chcemy zapisać konkretne składniki majątku dla konkretnej osoby.
  • Zmarły może też powołać się na wydziedziczenie czyli formę zapisu, w której osoby zostają wydziedziczone z otrzymywania czegokolwiek od osoby zmarłej.
  • Jak widać prawo obdarzyło testament wieloma opcjami, którymi zmarli mogą posługiwać się aby uchronić swój majątek. W testamencie warto zawrzeć jak najwięcej szczegółów albo postawić na los i rozdzielić majątek po równo.