Dashboard – definicja i podstawowe rodzaje

Szybki dostęp do informacji jest kluczowy dla dobrej wydajności i przywództwa w agencji komunikacji lub dziale marketingu. Jednak obecnie, gdy tak wiele narzędzi generuje tysiące danych jednocześnie, Twój zespół może stanąć w obliczu chaosu podczas analizowania procesów i podejmowania decyzji. Korzystanie z pulpitu nawigacyjnego, w tym sensie, jest doskonałym sposobem na lepsze zorganizowanie informacji o firmie i utrzymanie wszystkiego w centrum dla bardziej efektywnego zarządzania.

Co to jest dashboard?

Dashboard, znany również jako panel informacyjny lub panel zarządzania, jest graficznym interfejsem, który pomaga użytkownikom w wizualizacji kluczowych wskaźników wydajności lub KPI i metryk do podejmowania decyzji, które doprowadzą firmę do osiągnięcia jej celów. Z tego powodu wielu specjalistów postrzega je jako raport o postępach. Zasadniczo, gromadzi on dużą ilość danych dostępnych w organizacji, przekształcając je w KPI, z tabelami i wykresami.

Dashboardy powinny być zawsze wyświetlane w formie prezentacji wizualnej na pojedynczym ekranie dashboardu, co pozwala uniknąć pasków przewijania i ułatwia dokonywanie porównań oraz śledzenie celów.
Narzędzie to ma na celu ułatwienie zrozumienia tego, co dzieje się w firmie, w sposób obrazowy i obiektywny, tak aby zarówno menedżerowie, jak i pracownicy mogli przyswoić informacje i w ten sposób dążyć do strategicznych usprawnień. Warto zwrócić uwagę, że żyjemy w dobie informacji i Business Intelligence. Oznacza to, że zautomatyzowane definiowanie danych jest uważane za przewagę konkurencyjną na rynku.

Jakie są główne typy dashboardów, które możemy tworzyć?

Istnieją różne rodzaje dashboardów, z których każdy spełnia funkcję obsługi określonej skali biznesu z jego atrybutami i tym, co powinno się z nimi wiązać. Poznaj główne rodzaje dashboardów.

 1. Operacyjny.
  Model ten służy do wskazania danych, które powinny być monitorowane przez analityków, aby mogli oni dokonywać optymalizacji swoich działań i uzyskać większą zwinność w korygowaniu ścieżek biznesowych. Bez krzyżowania danych z różnych obszarów, analityk musiałby wykonywać różne operacje, poświęcając więcej czasu na swoje działania, co obniża jego produktywność.
 2. Finansowy.
  Są to te, które zawierają ważne informacje na temat sektora finansowego firmy, pozwalając menedżerowi i jego zespołowi na ocenę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
 3. Taktyczny.
  Jest to dashboard skierowany do kadry zarządzającej. Informacje zawarte w tych zasobach pomagają w podejmowaniu decyzji, co ma na celu osiągnięcie celów w perspektywie średnioterminowej. Dane dostępne w tym dashboardzie powinny być kontrolowane wyłącznie przez specjalistów na stanowiskach kierowniczych.
 4. Strategiczny.
  Jest to dashboard wykorzystywany przez kadrę zarządzającą, ponieważ pomaga w podejmowaniu decyzji i wyznaczaniu długoterminowych celów. Informacje o niej powinny być jednak dostępne dla wszystkich pracowników, gdyż ułatwia to zaangażowanie zespołu. Na tym modelu wyświetlane są dane finansowe, wyniki realizacji wyznaczonych celów, wyniki poszczególnych obszarów i całej firmy.