Jak pozyskiwać pracowników w zawodach deficytowych?

Braki kadrowe w przedsiębiorstwach to zmora każdego działu HR. Poszukiwanie kandydatów do pracy w specjalistycznych zawodach jest trudne, gdyż na rynku nie ma obecnie tylu fachowców, aby zaspokoić potrzeby rozwijających się firm. Jak temu zaradzić? 

Czym są zawody deficytowe?

Przez zawody deficytowe rozumie się takie profesje, w których liczba ofert pracy przewyższa liczbę dostępnych na rynku pracowników. Według badania Barometr Zawodów w Polsce w 2022 roku 30 zawodów uważa się za deficytowe. Z brakami w kadrach boryka się wiele branż – poza medyczną autorzy badania wskazują przede wszystkim branżę produkcyjną. W Polsce brakuje elektryków, elektromechaników i elektromonterów, a także operatorów obrabiarek skrawających, specjalistów obróbki drewna i stolarzy, spawaczy i ślusarzy. Problemy pojawiają się także w branży budowlanej i automotiv. Brakuje także zawodowych kierowców. Warto również wspomnieć, iż po raz pierwszy w historii badania nie wykazano zawodów nadwyżkowych. Oznacza to, że w 2022 roku liczba kandydatów nie przewyższała liczby dostępnych ofert pracy. 

Jak efektywnie rekrutować pracowników?

W sytuacji, gdy dział HR ma trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanych osób chętnych do pracy, rozwiązania warto poszukać… w edukacji, a konkretnie w kształceniu dualnym. Na czym ono polega? To rodzaj współpracy pomiędzy placówką edukacyjną (najczęściej szkołą średnią) a przedsiębiorstwem. Podmioty wspólnie tworzą program nauczania, dzięki czemu uczniowie wybranej klasy spędzają 1-2 dni na nauce przedmiotów szkolnych, a 3-4 na praktycznych zajęciach z danego zawodu. Oznacza to, że uczniowie większość czasu przebywają w zakładzie pracy, gdzie nabywają doświadczenia pod okiem instruktora. 

Kształcenie dualne, które jest jednym z ogromnych sukcesów systemu edukacji w Niemczech, pozwala firmie wdrażać nowych pracowników jeszcze na etapie ich szkolnej edukacji. Przyszli absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w miejscu, które już doskonale znają, a co równie ważne, mają już wymagane umiejętności na danym stanowisku. W ten sposób firma znacząco ogranicza konieczność przeprowadzania rekrutacji i poszukiwania wykwalifikowanych pracowników. Obniża to koszty związane z utrzymaniem odpowiednio licznej kadry, a także skraca proces onboardingu. 

Rozpocznij współpracę w ramach kształcenie dualnego

Jak nawiązać tego typu współpracę? Jeśli Twoja firma boleśnie odczuwa braki kadrowe, a rekrutacje okazują się nietrafione, to warto zwrócić się do Edunet Polska – centrum doradczego działającego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, aby rozpocząć poszukiwania odpowiedniej placówki edukacyjnej. W Edunet Polska pomagamy przedsiębiorstwom na każdym etapie – od pierwszych kontaktów, po tworzenie programu nauczania czy szkolenie instruktorów przedmiotów zawodowych. Kształcenie dualne to ogrom korzyści dla każdej ze stron, ale zyskują również uczniowie, którzy po szkole średniej mogą podjąć pracę w zawodzie, który jest deficytowy, a więc ma szansę na wyższe wynagrodzenie wskutek konkurencji firm o dobrego pracownika.