Dlaczego warto studiować budownictwo?

Budownictwo to dobrze znany i chętnie wybierany przez przyszłych studentów kierunek. Od zawsze zawód inżyniera budownictwa kojarzył się z prestiżem i dobrą pracą. Polska branża budowlana wciąż się rozwija, a osoby o wykształceniu technicznym dużo łatwiej znajdują zatrudnienie. Czy warto obecnie studiować Budownictwo?

Jakie umiejętności można zdobyć, studiując Budownictwo?

Studenci w toku kształcenia rozwijają szeroką gamę umiejętności oraz uzyskują wiedzę z różnych dziedzin. W programie nauczania znajdują się elementy matematyki, fizyki i chemii. Oprócz tego słuchacze przygotowują schematy konstrukcji oraz rysunki architektoniczno-budowlane, uczą się, jak stosować materiały budowlane, analizują skuteczność różnych konstrukcji, projektują konstrukcje betonowe oraz elementy budynków. Ponadto nauczanie obejmuje instalacje budowlane, fizykę budowli, hydraulikę, hydrologię oraz zarządzanie procesem inwestycyjnym.

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów Budownictwa

Absolwenci Budownictwa liczą w dużej mierze na dobrze płatną pracę. Ukończenie studiów na kierunku Budownictwo umożliwia podjęcie zatrudnienia na stanowisku projektanta budowlanego lub wykonawcy budowlanego. Osoby, które ukończyły ten kierunek, mogą znaleźć pracę w różnych branżach, związanych z budownictwem, co otwiera przed nimi szeroki wachlarz możliwości zawodowych. Absolwenci mogą zajmować stanowiska w:

  • ośrodkach naukowo-badawczych,
  • sklepach z materiałami budowlanymi,
  • jednostkach samorządu terytorialnego

Ścieżka kariery po ukończeniu kierunku Budownictwo

Absolwenci budownictwa nie muszą pracować wyłącznie na budowie, mogą zostać konstruktorami i projektantami. Ukończenie studiów nie pozwala jednak na samodzielną pracę w branży budowlanej. Niezbędna jest tutaj przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Do otrzymania uprawnień projektanta konieczne jest również odbycie dwuletniego stażu w biurze projektowym oraz rocznej praktyki na budowie. Wówczas możliwe jest przystąpienie do egzaminu. Podobnie rzecz ma się, jeśli absolwent Budownictwa chce uzyskać uprawnienia kierownika budowy. Niewątpliwą szansą na dobre zatrudnienie dla osób, które ukończyły Budownictwo, jest rynek zagraniczny oraz budownictwo przemysłowe o charakterze globalnym.

Dlaczego warto studiować Budownictwo w WSEiZ?

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oferuje maturzystom studia I stopnia na kierunku Budownictwo. Kształcenie odbywa się w trybie niestacjonarnym, a absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Co ważne, uczelnia umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia. Absolwenci WSEiZ są gotowi do stawienia czoła wyzwaniom technologicznym, konstrukcyjnym oraz projektowym zgodnie z najnowszymi trendami w branży. Potrafią projektować konstrukcje i elementy budowlane, wykonywać pracę na budowie oraz dobierać odpowiednie materiały budowlane. W toku studiów realizują mnóstwo projektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego oraz komunikacyjnego. Nauczanie odbywa się z użyciem nowoczesnych i świetnie wyposażonych pracowni za pośrednictwem komputerów, tabletów i manipulatorów 3D. Studenci mają także darmowy dostęp do innowacyjnego oprogramowania.