Jak stawiać sobie zdrowe wyzwania?

Zdrowe wyzwanie to takie, które można spokojnie osiągnąć, ale jednocześnie takie, które nie przyjdzie bez włożenia w nie wysiłku. Sztuka stawiania sobie zdrowych celów jest bardzo ważna nie tylko w pracy, ale każdorazowo, kiedy ktoś chce wprowadzić w swoim życiu jakąś zmianę. Kluczem do zrozumienia jej jest poznanie siebie i swoich możliwości, a przede wszystkim uczciwe podchodzenie do swoich szans.

Nie każdy może zostać milionerem, tak jak nie każdy może mieć drogi samochód albo luksusową rezydencję. Trzeba o tym pamiętać, stawiając sobie cele, do tego poznanie siebie nie polega tylko na określeniu miejsce, w którym ktoś chce się znajdować po upłynięciu konkretnego odcinka czasu. To też zdanie sobie sprawy z tego, ile czasu dziennie można poświęcić na osiąganie celu, jak szybko można spełnić jego kolejne kroki i ile można przeznaczyć na niego pieniędzy. Jeśli nie sprecyzuje się istotnych dla osiągnięcia celu elementów, może być znacznie trudniej wyznaczyć je w taki sposób, żeby mieć szansę je osiągnąć.

Przy wyznaczaniu zdrowych celów bardzo ważny jest czas, jaki dana osoba chce sobie na nie poświęcić. Im bardziej ambitne albo odległe od obecnej sytuacji one są, tym więcej czasu przeważnie potrzeba, aby im sprostać. To samo tyczy się sytuacji, w której ktoś stawia przed sobą wiele celów na raz. W ten sposób z łatwością można zgubić się i nie znaleźć czasu na dokończenie któregokolwiek z nich. Jeśli cel będzie ustawiony zbyt blisko, nie uda się go w całości osiągnąć, co podziała demotywująco. Lepiej, żeby cel był dalej, z zapasem, aby można było szybko zareagować na ewentualne trudności, które na pewno się pojawią.

Zdrowy cel musi być osiągalny i realny. Zapewne nie uda się nikomu zwiększyć swojego wynagrodzenia o sto procent w rok, ale w dziesięć może to już być dla niego wykonalne. Chodzi więc o połączenie dwóch wymienionych wyżej elementów. Do nich dochodzi jeszcze uczenie się na swoich błędach. Jeśli jakiegoś celu nie udało się osiągnąć w wyznaczonym czasie, to trzeba wydłużyć sobie czas na jego spełnienie albo w jakiś sposób ograniczyć sam cel. Nie można się zniechęcać, bo w pewnym momencie zacznie się stać w miejscu, a taki stan nie działa dobrze na psychikę zdrowego i dorosłego człowieka.