Terapia Imago — czym jest i jakie są jej zalety?

Terapia Imago lub skupia się na równoległym uzdrawianiu traumatycznych przeżyć partnerów. Analizuje związek między doświadczeniami z dzieciństwa a relacjami z dorosłymi. „Imago” po łacinie oznacza „obraz”. Odnosi się więc do nieświadomego obrazu miłości, który wykształciliśmy w dzieciństwie. Zasadniczo, zgodnie z tą teorią, rzutujemy ten obraz na nasze związki i oczekujemy, że znajdziemy w drugiej osobie to, czego brakowało nam w dzieciństwie.

Zazwyczaj obraz ten zawiera zarówno pozytywne, jak i negatywne zachowania, które kojarzymy z miłością, jaką otrzymaliśmy od naszych głównych opiekunów w dzieciństwie — rodziców, dziadków lub innych znaczących dorosłych w naszym życiu. Rolą tej terapii jest przekształcenie konfliktu w okazję do poprawy relacji, aby mieć silniejszy i szczęśliwszy związek. Nasze mózgi „przechowują” nieświadome obrazy pozytywnych i negatywnych wydarzeń z dzieciństwa. Często mylimy obecne frustracje z tymi z przeszłości.

Zasady

Podstawowym założeniem jest to, że urodziliśmy się cali i kompletni, zostaliśmy zranieni podczas wczesnych etapów rozwoju i socjalizacji przez naszych pierwotnych opiekunów (zazwyczaj nieumyślnie), a następnie rozwinęliśmy obraz wszystkich pozytywnych i negatywnych cech naszych pierwotnych opiekunów w naszym nieświadomym umyśle. Następnie wybieramy partnerów, którzy pasują do tego obrazu, ale w celu uzdrowienia i nadania innego zakończenia historii z dzieciństwa.

Konflikt w parach często powstaje w wyniku leżącego u podstaw emocjonalnego niezadowolenia odczuwanego w kontekście związku. Na zewnątrz wyraża się to w krytyce, złości i niezadowoleniu. Terapia Imago może pomóc nam odkryć korzenie tych krzywd i leżące u ich podstaw potrzeby emocjonalne.

Koncepcja Imago sugeruje, że wczesne związki uczą nas o miłości i związkach. Poprzez te wczesne doświadczenia rozwijamy poczucie tożsamości związane z miłością, takie jak to, czym jest miłość i co musimy zrobić, aby doświadczyć miłości od innych i czuć się bezpiecznie. We wczesnych relacjach z naszymi opiekunami (rodzicami, dziadkami itp.), zaczynamy rozwijać poczucie własnej wartości w oparciu o to, jak jesteśmy traktowani przez ważne osoby w naszym życiu. W ten sposób rozwijamy wzorce przywiązania. Później, jako dorośli, mamy tendencję do szukania znajomości w naszych związkach, ale z zamiarem nadania innego zakończenia tej historii. Rodzimy się w związku, jesteśmy zranieni w związku, aby później móc uzdrowić się w związku.

Jaka jest rola terapii Imago?

Celem terapii Imago jest pomoc ludziom w rozwijaniu świadomych relacji. Podstawową praktyką terapii Imago jest „dialog pary Imago” – ustrukturyzowana rozmowa. Dialog pary składa się z trzech etapów: odzwierciedlania każdej wypowiedzi, walidacji i empatii. Pozwala to każdemu z partnerów zrozumieć, że doświadczenia drugiej osoby różnią się od ich własnych. Ja wymaga uczyć się, dlaczego wczesny dzieciństwo związek doświadczenia wpływają jak ty widzieć twój aktualnych związki.

Cele partykularne dialogu Imago to:

  • wyeliminować negatywny język;
  • stworzyć bezpieczne środowisko emocjonalne dla obojga partnerów, aby mogli otwarcie dzielić się swoimi uczuciami;
  • równa przestrzeń w parze i wyeliminowanie idei, że jeden z partnerów ma większą władzę nad drugim.

Imago Relationship Therapy może przynieść korzyści tym, którzy pragną poprawić swoje relacje i zbliżyć się do siebie. Jest również odpowiedni dla ludzi w związkach i poza nimi, dla poprawy umiejętności komunikacyjnych i poprawy relacji w ogóle. Może pomóc nam zrozumieć, jak negatywne doświadczenia i uczucia z dzieciństwa mogą przenieść się na relacje z dorosłymi. Możemy również lepiej zrozumieć nasze reakcje na naszego partnera i vice versa. Proces dialogu obejmuje odzwierciedlanie, walidację i empatię. Ten ustrukturyzowany dialog obejmuje techniki mówienia i słuchania, które ułatwiają komunikację.

Terapia Imago — tylko dla par?

Terapia Imago może być stosowana na dwa sposoby — w parach i indywidualnie. Chociaż jest on stosowany głównie w kontekście relacji, może być również stosowany w terapii indywidualnej. Chociaż Imago terapii relacji jest model doradztwa zaprojektowany do pracy skutecznie z tymi w związkach, może być również stosowany w terapii indywidualnej.

Kiedy jest to zalecane?

Niektóre z problemów, w których terapia Imago może być pomocna, to m.in:

  • problemy z komunikacją;
  • powtarzające się nieporozumienia/konflikty;
  • poczucie odrzucenia;
  • brak intymności;
  • niewierność.

Może pomóc zrozumieć style przywiązania i uzdrowić stare rany emocjonalne. Może również pomóc nam postrzegać konflikt jako okazję do rozwoju. Może przyczynić się do poprawy samoświadomości, lepszego zrozumienia doświadczeń z dzieciństwa własnego i partnera oraz poprawy komunikacji.

Ponadto, pomaga poprawić empatię w relacjach z innymi. Imago Relationship Therapy może pomóc rozpoznać niezdrowe wzorce relacji, jak doświadczenia z poprzednich związków (z dzieciństwa i nie tylko), które wpływają na to, jak zachowujemy się w związku i dlaczego jesteśmy przyciągany do pewnych typów ludzi. Terapia Imago jest zalecana dla par na każdym etapie związku. Nawet pary, które nie są w trudnej sytuacji mogą znacznie skorzystać z tej terapii.